Kérjük válasszon:

Koncert Kereső

Időintervallum:

Válaszúton

Színházi rítusjáték Radnóti Miklós és Ady Endre verseire

Az eseményről:

Ki hinné, hogy Ady és Radnóti bizonyos versei ugyanarról szólnak, tökéletesen összesimulnak, akár ha egy toll írta volna őket?
Apokaliptikus víziót festenek egy korról, mely nem csak a holocaust kora, de a mai jelen jellemzése is, pedig nekik akkor ez még távoli jövő. Prófétikus, zavarba ejtően személyes látomás, a tudatosan halálba készülők tisztánlátásával.
Érzékeltetni kívánjuk elõadásainkban, válaszúton vagyunk! Mindennapi holocausztjaink megölhetnek, megmérgezhetik életünket. A világba megtörtént borzalom minden percünket ma újra, más módon ugyan, de át meg át szövi. Félünk kimondani a hétköznapokban még, de lassan ezen gyilkos indulatok meghatározzák életünket. Errõl felelõs​séggel,​ nagy koncentrációval, megfelelõ színházi közeget létrehozva illik szólni. 
Két olyan ember műve,​ prózája, versei alkotják az elõadás szöveg és részeit,​ akik eddig egy színházi elõadásban csak ritkán szerepeltek. Ismertségük nagy lehetõséget jelent, k​özönség vonzásuk meghatározó.
Szokatlan,​ a témát lényegében több műfajban, többféle módon megközelítve egymást kiegészítõ egészet hozott létre az elõadás rendezõi-szerkesztõi koncepciója. A színpadon a két színész mellett fontos szerepet játszó zongorista, gitáros és indiai hangszeres zenét játszók közreműködésével fordulatos szituációk sora jön létre. A t​örténelmi idõkre visszatekintõ darabban az õsi átok mai jelenlétét is hangsúlyozza elõadásunk, mely a B​ibliában szereplõ Azuba történetet kapcsolja össze mai életünkkel. A 41 művet tartalmazó elõadás eksz​tatikus mozgásokkal, énekekkel, ehhez az elõadáshoz írt zenékkel, különleges táncos részekkel,  különleges ​élményben részesíti​ az érdeklődõket.
A közelgõ Ady évforduló miatt is szeretnénk műsoron tartani a darabot, ehhez kérünk segítséget!

Ady a legnagyobb, tudom sokan fanyalognak erre a kijelentésemre! Nem érzem jogosnak fanyalgásukat a fanyalgóknak. Ne nekem, ne miattam, magatokért érdemes tovább látni a horizonton, a szomszéd kéménynél. Sokakkal beszéltem errõl a témáról, mondják, neked Ady, Nekem Radnóti, másnak Weöres, Nagy László, vagyis mit jövök én elõ, mit akarok ezzel az ilyen buta sorrendbe állítással! Hogy jövök ahhoz, hogy felületesen nyilatkozzam olyanról, ami egyéni megítélés kérdése?

Aztán itt van a pogány pap státusza, amit magához érintett és amit oly sokan még említésre se tartanak méltónak. Mert hát egy költõ, vagy költõ, vagy táltos, s ha táltos akkor végképp nem kell vele foglalkozni, mert ez már végképp a józanság, lehetetlenség, misztikum határterülete, amit nem lehet tudományosan megközelíteni, vizsgálni, tanítani! Meggyőzõdésem, ezek a gondolatok mentén bábozódnak be igazi értékeink, amely helyzettel nagyjából mindenki tisztában van,ezzel nagyjából mindenki találkozik, a hasonló megközelítések sokak életében egy idõ után sajátjukká lesznek és eljutnak odáig mindezt igaznak hiszik!​
Meglepetések, imák, révületek, lelki, és testi mozdulatok, vallásos, szent megfogalmazások, metafizikai, archaizáló, magát, életet komolyan, ugyanakkor szertelen humorral, iróniával szemlélõ látásmódja kevesek által ismert. A fűszerezett szerelem az, mi a Napfiát, a Pogány papot jellemzi. Aki igazán ismeri, az tudja, folyamatos jelenben tartja az örök Emberit, az örök Istenit és Ő olyan ember, aki nem nyugszik, amíg az igazság, a magyarok igazsága fényessé, szerethetõvé nem válik, mint egy olyan szellemlényé, aki több részbõl, Géniuszból tevõdik össze egységgé. Úgy, mint a jelenlegi Magyarság is és akinek a paraszt ugyanolyan fontos és egyedi, mint a zsidó nõ, vagy a nemes ember.

Ady az egyik legvitatottabb, legsokrétűbb életű, személyiségű alkotó – vagy nagyon szeretik, vagy kifejezetten nem szeretik, melyben közrejátszik az is, hogy a róla alkotott sztereotípiák elrettentőek. Támadják szabadkőművesi mivolta miatt, megítélik a kurvázós Adyt, a kábítószeres Adyt, a piálós Adyt. Kultúránkban, szellemi közegünkben ezek a cselekedetek nem elfogadottak, kitaszítottak, meg nem értettek. A társadalom nagy része nem hajlandó szembe nézni azzal, hogy ezek az emberi megnyilvánulások – a kurvaság, a kábítószerezés, az alkoholizmus – ma is léteznek.
Adyt bizonyos kultúrtörténeti események ismerete nélkül nehéz megérteni; a mindenkori művész társadalomban betöltött szerepét, a társadalomhoz fűződő különös viszonyát és ennek ellentmondásosságát nem tanítják, és nem is értelmezik. Ily módon megítélése felszínes marad, jó és rosszakaratnak, indulatoknak kitéve…
A meg nem értettséget csak tovább mélyíti táltosi-sámáni gyökereink teljes félreértése, amiről szintén nem, vagy csak alig lehet autentikus tudást szerezni manapság.
Ady születésének közelgő 140. évfordulója és a kelet napjainkban tapasztalható újra felfedezése segíthet bennünket. A Vele kapcsolatos általános vitáink, illetve belső vívódásaink kulcsszerepet játszanak mindennapjainknak -, egy új, harmonikus, „dalos” Magyarországot, Kárpát-medencét, szellemi közegében Ady megkerülése a problémáink megkerülése, Ady megértése a problémáink megértéséhez vezet.

Részletek az előadásból:







Medve Színpadról

A Medve Színpad törekvéseinek alapja olyan egyedülálló színházi forma megteremtése, működtetése, a régi új rítus elemek felhasználásával, az ezen koncepcióban létrejövő előadásaink, a színház lehetőségeinek tárházát hordozzák magukban és alkalmazkodnak az új kihívásokhoz. 
Társulatunk, a Medve Színpad 6 éve alakult 2010-ben. Elejétől fogva kísérleti színházként tekintettünk magunkra, ahol az ősi hagyományok és igazságok vezérlő elvei mentén visszatérünk azon elgondoláshoz, miszerint a színház az emberi és isteni mélységeiben kalauzolja el nézőit. Nézőink közel kerülhetnek a mindennapjainkban meglévő mítoszi mélységekhez és a saját problémáik megoldásához, a mindennapi gondok feszültségek, szépségek, boldogság a múltban gyökereznek időtlenek, de közvetlenül hatnak minden percünkre, ennek bemutatása és megmutatása az amire vállalkozunk. Olyan történeteket, olyan konfliktusokat, emberi értékeket illetve embertelenséget, problémákat tárunk fel őszintén, amelyekkel szembe kell nézni, a néző számára új felismerésekhez, saját maga megismeréséhez vezethet. Társulatunk elismert színészekből és kezdő még alig ismert fiatal tagokból áll, a színészek illetve a társulat a bemutatókra való felkészülés mellett fontosnak tartják, hogy külön időt szenteljenek a közösségi élet különböző összejövetelire, ezeket nevezzük  az úgy nevezett medve próbáknak, ahol lehetőség szerint a társulat minden tagja részt vesz és  a mindennapi gondolatok és problémák megtárgyalásán túl azokat a fő színház működéséhez fontosnak tartott irányokat veszik sorra, amelyek meghatározzák a színházi életünket. Ilyenek például a hagyományokkal való foglalkozás, a kelet kutatás, az értelemileg visszamaradott emberek felkarolása, segítése, a szegények és a rákosok felé való fordulás. Mind a három közegben rendszeresen játszunk.  Ilyen az értelmileg visszamaradott emberek otthona, a rákos betegek kórháza, illetve a Máltai Szeretett Szolgálat. A Medve Színpad kísérleti színház, ahol ősi hagyományok és igazságok vezérlő elvei mentén visszatérünk azon elgondoláshoz, miszerint a színház az emberi lét, az emberi és isteni természet mélységeibe, annak lényegébe hatol, nézőit saját emberségükhöz vezeti, és mindezt szakrális cselekedetnek kijáró tisztelettel teszi.
A színpadon történő eseményekben bárki benne találhatja magát, bárki jobb emberré válhat, és kimondódhatnak olyan gondolatok, melyeket egyébként talán sosem merne kimondani. Az őszinteség, a kimondott egyetemes, emberi igazságok egyrészt jó érzést okoznak, másrészt hozhatnak a néző számára új felismeréseket, megértést is, melyeket aztán saját életébe is magával vihet, és segítheti érzelmi, értelmi aspektusai harmonizálódását, számára jobb életminőség elérését.

Egy-egy Radnóti, Ady vagy Márai költészetén alapuló eddig bemutatott előadásunk egyszerre rengeteg dimenzióban szól, a referenciáink szerint is széles közönség réteghez. Az élő zene a tánc és a mozgás is segít abban, hogy a figyelem meghatározza az előadásunk légkörét. Azt tapasztaljuk, hogy előadásainkról még egyetlen néző sem ment el, az utolsó sorban is figyelnek, nem tanakocsiznak. Az élő zene és hegedűjáték az általunk előidézett, megidézett világot érzékelhetőbbé varázsolja, aki eddig nem tudott erről a költői vagy írói világokról, akinek nem sírt még a hegedű, annak a színházi rítusainkkal próbálunk egy eddig kevésbé ismert világot felmutatni és az előadásaink után akármilyen távol vagyunk Budapesttől mindig szívesen maradunk ha van érdeklődés egy jó beszélgetésre. 

Szereplők

Bánfi Kata és Berényi Dávid

Zenei közreműködők

Szakál László - zongora
Jáger Dávid - gitár és indiai hangszerek

Zeneszerzők

Bánfi Kata és Jáger Dávid

Forgatókönyvíró, rendező

Halmy György  - Színházi- és filmrendező, a Mesés Hagyományok Meseiskola és a 2010 óta működő Medve Színpad alapítója, rendezője. Filmes munkásságában meghatározóak a Schmidt Éva keletkutatóval közösen forgatott filmek. A Medve Színpad repertoárján szereplő színházi rítus játékok ősi hagyományokat megidézve, azokat a legmodernebb színházi törekvésekkel ötvözve, alapvetően Ady, Radnóti és Márai műveiből merítenek. Törekvéseire jellemző, hogy a színháznak visszaadja eredeti, szakrális jellegét és ebben elengedhetetlen eszköze az élő zene.

Időpont

2016. július 5. 19:00

Helyszín

Fészek Művészklub – Nagyterem (1073 Budapest, Kertész utca 36.)

Jegyárak

2.000 Ft

Az előadásra szóló jegyekkel érkezési sorrendben foglalhatja el helyét.

További információk a Medve Színpad weboldalán: www.medve11.com és Facebook oldalán: www.facebook.com/medveszinpad



Figyelem! Ehhez az eseményhez koncertbérlet NEM használható fel!

Ajánlja Emailben!
Válaszúton (színházi rítusjáték) - kapcsolódó Helyszínek




Symbol

Minden jog fenntartva a Concertbudapest.com részére 2015.